Zastrzyk Innowacji

Zastrzyk Innowacji to nazwa kompleksowej usługi doradztwa strategicznego dla Twojej firmy lub wybranego zespołu. Proces ten trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni i rozpisany jest na szereg cyklicznych spotkań i warsztatów. W procesie wykorzystywane są metody pracy coachingowej oraz elementy design thinking a w razie konieczności również szkolenia czy mentoring. Zależnie od stawianych przez klienta celów dobierane są narzędzia oraz ustalana jest perspektywa czasowa.

Pakiet „Zastrzyk Innowacji” składa się z następujących etapów:

  1. Analiza potrzeb klienta wraz z ustaleniem celu – pożądanej zmiany. Gdzie zespół idzie i jakie stoją przed nim wyzwania?
  2. Ocena stanu rzeczywistego – czyli wspólne szukanie odpowiedzi na pytania o mocne i słabe strony zespołu lub całej firmy
  3. Przyjrzenie się potrzebą odbiorcy usługi, wspólne przejście przez Fazę Empatii Design Thinking – czyli o potrzebach osób, dla których wytwarzamy produkty lub dostarczamy usługi
  4. Trening interpersonalny budujący ducha zespołu – czyli wspólna praca nad integracją i lepszą komunikacją w grupie projektowej lub firmie
  5. Re – design tworzony wspólnie – czyli praca nad nowym lub zmienianym produktem, usługą, którą zespół lub firma chce wprowadzić
  6. Szkolenie z kreatywnych metod zarządzania zespołem i produktem, czyli rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia innowacji w firmie.
  7. Prototypy i testy – czyli wspólne tworzenie zalążka produktu lub usługi oraz nauka, jak testować swoje rozwiązania z klientem, by wnioski płynące z tych rozmów były napędem do dalszych, skutecznych prac grupy.

Zastrzyk Innowacji jako proces doradczo-coachingowy pomaga wzmocnić kreatywne myślenie i kulturę innowacji w Twojej firmie.