Tak wiele przedsiębiorców marzy by ich firmy przypominały Apple’a – by ich przedsiębiorstwa tworzyły innowacyjne produkty i corocznie zachwycały swoich klientów fantastyczną ofertą. Tak wielu przedsiębiorców wierzy, że powinni być jak Steve Jobs czy Elon Musk – bo tylko z charyzmatycznym wizjonerem na czele osiąganie ponadprzeciętnych wyników jest możliwe. Scott Cook, którego uznajemy za głównego promotora idei Design Thinking, też miał podobne poglądy. Co sprawiło, że zmienił zdanie, że jego firma wymieniana jest w czołówce innowacyjnych, a mimo to jego twarz nie pojawia się na okładkach kolorowych gazet?

Spostrzeżenie, że innowacja i kreatywność nie muszą być domenami wyłącznie lidera, doszły do niego po pewnych warsztatach, które zorganizował i współprowadził dla pracowników swojej firmy. Gdy zebrał opinie po spotkaniu, okazało się, że uczestnicy najwyżej oceniali i najwięcej wiedzy wynieśli z tych części, w których mieli okazję samodzielnie coś wykonać, gdy byli angażowani do aktywnego uczestnictwa. Scott zadał sobie pytanie : “A co jeśliby dać pracownikom narzędzie i odpowiednie wsparcie coachów, zagwarantować możliwość praktycznego zdobywania wiedzy?” Czy “szeregowi” pracownicy mogą stać się napędem dla innowacyjności firmy i zadowolenia klientów? Z doświadczenia jego firmy i tych które poszły w jego ślady, wiemy, że tak. W końcu dziś mówimy o tworzeniu innowacji w działach call center – tam, gdzie jest największy styk firmy i klienta.

W Intuit kilkaset projektów rocznie realizowanych jest metodą Design Thinking. Pracownicy rozmawiają z klientami, uczą się obserwować ich zachowania i wyciągać sedno potrzeby. Burza mózgów jest codziennością, a tworzenie prototypów to podstawa działalności, pozwalająca ograniczać ryzyko nietrafionych inwestycji do minimum. Firma szczyci się, że wypuszcza kilka nowych produktów każdego roku. Wygląda na to, że dysponuje dużą liczbą kreatywnych pracowników, lub dobrze organizuje prace nad innowacyjnością.

Kroki do budowy innowacyjnej kultury w firmie

Intuit chętnie dzieli się wskazówkami na osiągnięcie sukcesu i wdrażania innowacji. Wśród nich znajdują się poniższe propozycje działania:

 1. Zbuduj struktury
  Powołaj zespół coachów z umiejętnością myślenia projektowego. Niech współpracują oni z managerami i zespołami projektowymi, pomagając im we wdrażaniu Design Thinking i zwiększaniu kreatywności ich zespołów. Niech umieją oni rozmawiać z klientami i słuchać ich prawdziwych potrzeb, a nie polegają tylko na swoim geniuszu. Co więcej – niech uczą tego kierowników i managerów projektów. Dobry zespół coachów innowacji to osoby z różnych działów, o różnorodnym doświadczeniu, z dobrymi relacjami z innymi pracownikami, o pozytywnym nastawieniu.
 2. Zbuduj system
  Inspiruj do działania, zachęcaj do podejmowania wyzwań i eksperymentowania. Wspieraj przedsiębiorczość i oddolne inicjatywy nawet najświeższych pracowników. Dostrzegaj i rozpowszechniaj dobre praktyki. Dbaj o wymianę wiedzy – niech możliwie jak najwięcej osób wie i rozumie, co dzieje się w firmie, jakie projekty są realizowane i co jest ich celem, jakie są priorytety. Pamiętaj – Twoi pracownicy to 1 zespół, który powinien się wzajemnie wspierać. Zadbaj o to, by “Innowacyjna Kultura” stała się projektem – z oczekiwanym rezultatem i terminem realizacji – egzekwuj jego wykonanie.
 3. Burze mózgów i eksperymenty
  Ile zebrań mają tygodniowo Twoje zespoły projektowe? A jakby zamienić jedno na cykliczną burzę mózgów? Ile prezentacji miesięcznie oglądasz? A jakby zamienić je na eksperymenty, z określoną tezą i oczekiwanym rezultatem? Ile prototypów możesz zobaczyć i jak dużo wniosków wyciągnąć z tych działań! “Learning by doing” – już dzieci w przedszkolu uczą się w ten sposób – dlaczego taka metoda ma nie sprawdzić się również u dorosłych?
 4. Obierz kurs na Klienta
  Zrozum kto jest Twoją grupą docelową. Jak wygląda obecna struktura Twoich klientów? Co możesz o nich powiedzieć? Ile mają lat? Jak żyją? Jaki jest ich największy problem? Co lubią? O czym marzą? Jak wygląda ich dzień? Dbaj o regularną częstotliwość rozmów z klientami, szukaj problemów, które możesz dla nich rozwiązać. Niech Twój użytkownik stanie się Twoim najważniejszym partnerem codziennej pracy. Jeżeli projektujesz nowe rozwiązanie, co stoi na przeszkodzie by zaprosić go do współpracy i tworzyć prototypy bezpośrednio z nim? Projektuj z nim, projektuj dla niego.

Wprowadzanie innowacji to proces długi i bardziej skomplikowany niż może się wydawać. Polecamy zrobić pierwszy krok, wybrać co będzie naszym MVP, rozpocząć prace i zobaczyć co się stanie. A inwestycja w innowacyjność zawsze się zwraca. “Scott Cook nie jest kolejnym Steve’m Jobsem. Jednak w jego firmie nikt takie nie jest potrzebny.”