Badania, analizy

Przeprowadzamy badania użyteczności, analizy rynku, konkurencji i trendów. Na podstawie solidnych danych i rozmów z Twoją grupą odbiorców wykazujemy obszary do usprawnień i pomysły na przełomowe funkcjonalności, znajdując przewagi rynkowe.

Strategia i mentoring

Pokazujemy jak tworzyć ścieżki rozwoju produktu spełniające założenia biznesu i potrzeby klientów. Uczymy jak wdrażać nowoczesne podejście zorientowane na użytkownika, podejmować decyzje na podstawie danych.

Projektujemy nowe...

Proponujemy Ci metodę Lean Startup połączoną z Design Thinking. Każdy projekt zaczynamy od badania, analizy i określenia kluczowej wartości. Razem z Tobą projektujemy i rozwijamy produkty, wydarzenia, usługi, przestrzenie i projekty, które użytkownik na prawdę pokocha.

PRODUKTY IT


Wiemy jak je tworzyć i rozwijać!

Projektujemy i przeprowadzamy badania. Analizujemy rynek, konkurencje, trendy. Pomagamy Ci zrozumieć jakie potrzeby i problemy ma Twój klient. Obserwujemy procesy, wskazujemy wąskie gardła i sugerujemy dla nich usprawnienia. Generujemy propozycję wartości stanowiących o przewadze konkurencyjnej.

Poznaj nas

USPRAWNIENIA


… źródłem innowacji!

Rozmawiamy z Twoim klientem, przyglądamy się Twoim usługą, analizujemy rynek i konkurencję. Przygotowujemy listę usprawnień i pomysły na nowe rozwiązania. Prowadzimy Cię przez proces zmian, proponujemy partnerstwa z innymi firmami oraz instytucjami publicznymi.

Kontakt

Metody pracy:

Design Thinking

Szukamy innowacji w prostych rzeczach i testujemy je z użytkownikiem, jeszcze przed rozpoczęciem kosztownych prac nad rozwiązaniem.

Lean Customer Development

Pytamy o wszystko - nie mamy person tylko klientów! Wszystkie założenia sprawdzamy najpierw z nimi.

Lean Startup

Zakładamy hipotezy, eksperymentujemy z rozwiązaniem i wdrażamy tylko sprawdzone pomysły przybliżające nas do celu.

User Experience

Użytkownik w centrum! Dbamy o funkcjonalne i przyjazne klientowi rozwiązania. Bo dla nas liczy się jego zaangażowanie i... uśmiech :)

I niech to będzie dobra zabawa!