Dlaczego Akcja Innowacja?

Poprzez działania Akcji Innowacji chcemy  promować kreatywną kulturę pracy i tworzenie niestandardowych projektów. Przedstawiamy sprawdzone metody pracy, uczymy stosować wypróbowane narzędzia. Zachęcamy do nieszablonowego myślenia oraz szukania efektywnych, choć prostych rozwiązywań problemów. Wierzymy, że każdą trudność można pokonać dzięki dogłębnej analizie i zrozumieniu potrzeb klienta.

Zachęcamy do zwiększenia ilości i jakości rozmów z klientem. Tak łatwo o tym zapomnieć, będąc skupionym na wyniku, polegając na wiedzy i doświadczeniu. Piszemy o tym jak rozmawiać, jak słuchać i jak obserwować naszych klientów. Udowadniamy, że kreatywność i zmiana są na wyciągnięcie ręki – każdy z nas może się do tego przyczynić.

Wystarczy zacząć. Pokazujemy jak.


Kim jesteśmy?

Umiejętności

UX i CX
Design Thinking
Rozwój produktów
Badania użytkownika
Zarządzanie
Coaching
Strategia
Lean Customer Development
Lean Startup

Metody pracy:

Design Thinking

Szukamy innowacji w prostych rzeczach i testujemy je z użytkownikiem, jeszcze przed rozpoczęciem kosztownych prac nad rozwiązaniem

Lean Customer Development

Pytamy o wszystko - nie mamy person tylko klientów! Wszystkie założenia sprawdzamy najpierw z nimi

Lean Startup

Zakładamy hipotezy, eksperymentujemy z rozwiązaniem i wdrażamy tylko sprawdzone pomysły przybliżające nas do celu

Scrum i Kanban

Zwinność przede wszystkim! Dbamy o funkcjonalne i efektywne projekty, skupione na szybkim osiąganiu zamierzonych rezultatów