Akcja Innowacja - Projekty inne niż wszystkie

Lean Startup

Pokazujemy jak budować proste eksperymenty, które pomogą szybko ustalić kierunki rozwoju oraz wartościowe MVP

Lean IT

Pokazujemy proste sposoby na zwinne zarządzanie - pomagamy usprawnić procesy, wdrażając metodologię Scrum oraz Kanban

User Experience

Przeprowadzamy badania użytkowników, audyt funkcjonalności, szukamy insightów i odpowiedzi na problemy Twoich klientów

Design Thinking

Szkolimy, doradzamy, wdrażamy procesy w myśl "design management" i myślenia projektowego. Moderujemy Design Sprinty.

Jak pracujemy...

Badania, analizy

Przeprowadzamy badania użyteczności, analizy rynku, konkurencji i trendów. Na podstawie solidnych danych i rozmów z Twoją grupą odbiorców wykazujemy obszary do usprawnień i pomysły na przełomowe funkcjonalności, znajdując przewagi rynkowe.

Strategia i mentoring

Pokazujemy jak tworzyć ścieżki rozwoju produktu spełniające założenia biznesu i potrzeby klientów. Pokazujemy jak wdrażać nowoczesne podejście zorientowane na użytkownika, podejmować decyzje na podstawie danych.

Projektujemy nowe...

Proponujemy Ci metodę Lean Startup połączoną z Design Thinking. Każdy projekt zaczynamy od badania, analizy i określenia kluczowej wartości. Razem z Tobą projektujemy i rozwijamy produkty, wydarzenia, usługi, przestrzenie i projekty, które użytkownik na prawdę pokocha.