Czy zadawałeś sobie pytanie, jak zarządzanie może iść w parze z myśleniem projektowym? ( Myślenie projektowe to częste polskie tłumaczenie zwrotu Design Thinking.) Może zastanawiasz się, czy Design Thinking tyczy się tylko kreatywnych działów organizacji takich jak marketing czy kreacja wizualna?  Na oba te pytania odpowiedź brzmi nie: Design Thinking może, i powinien być, wykorzystywany na każdym szczeblu organizacji i we wszystkich jej działach.

Manager, chcąc wzbogacić swój warsztat, prężniej rozwijać innowacyjne projekty lub wzmocnić zespół z którym pracuje znajdzie wiele cennych i inspirujących narzędzi w metodzie DT. Oprócz omawianego w poprzednich artykułach etapu Empatii, czyli poznawania klienta i jego potrzeb, DT pozwala na precyzyjne określenie celu prac (projektu, zespołu…) oraz mocno skupia się na eksplorowaniu opcji i różnych możliwości dojścia do celu.

“Kwestionuj wszystko i pytaj o wszystko!” – to motto przypisywane jest Albertowi Einsteinowi i stanowi największą wskazówkę w zarządzaniu innowacją lub wprowadzaniu kreatywnego myślenia w organizacjach. W Design Thinking również uważamy, że podejście to jest bardzo istotne. DT zachęca do przyglądania się celom lub problemom z różnych perspektyw, wspiera myślenie “out of the box” i kreowanie nowych rozwiązań. Tak jak w coachingu, DT wierzy, że każdy z nas zna najlepszą odpowiedź na pytanie i rozwiązanie zagadki, musi tylko wystarczająco daleko poszukać. Jak tam dojść? Pytać, pytać i pytać. Wydawać by się mogło, że postawa taka jest nieodpowiednia dla managera. Kto jak nie on powinien znać odpowiedź na pytanie jak wykonać zadanie?

Czy aby na pewno? Jak to jest być liderem, który decyzyjność i odpowiedzialność szukania rozwiązań oddaje swojemu zespołowi? Czy taki zespół może dojść daleko? Jeśli jesteś liderem, zachęcam do eksperymentu. Zamiast dawać wskazówki i szczegółowe wytyczne spróbuj zostawić coś na dopowiedzenia. Przy jasno zdefiniowanym celu istnieje wiele dróg dojścia do niego. Może “Twoi ludzie” znają lepszy sposób niż Ty?

Wiele mówi się dziś o delegacji i decentralizacji zadań – jest to klucz do samodzielnych i odpowiedzialnych za wynik zespołów. Design Thinking w zarządzaniu sprzyja powstawaniu dobrych i innowacyjnych pomysłów tam, gdzie najprościej można je wdrożyć: przy samym kliencie. Może nawet słyszałeś już o samoorganizujących się zespołach, holakracji lub turkusowych organizacjach. Wszędzie tutaj decyzyjność i inicjatywę oddaje się osobom znajdującym się najbliżej użytkownika. Znając jego potrzeby zespół może sam decydować o priorytetach pracy i stawiać sobie cele. Istnieje wiele firm, gdzie taki model wpłynął na szybki ich rozwój i sukces rynkowy produktów. Zastanawiasz się, co może się wydarzyć w Twojej firmie, gdy zapytasz ludzi, jak oni podeszli by do rozwiązania? Pozwolisz sobie spróbować?